Naast reguliere fysiotherapie in de praktijk of aan huis, kunt u bij ons terecht voor: manuele therapie, dry needling en FOI, sportfysiotherapie, kinderfysiotherapie en psychosomatische fysiotherapie.

Fysiotherapie

Dry Needling

 

Dry needling is een methode voor de behandeling van myofasciale triggerpoints door middel van een acupunctuur naald. Een triggerpoint is een verharding in de spier ontstaan door bijvoorbeeld overbelasting, een verkeerde beweging, een ongeluk of na een operatie. Een triggerpoint kan zich onder andere uiten in lokale of uitstralende pijn, bewegingsbeperkingen, stijfheid of een afname van spierkracht.

 

De behandeling van myofasciale pijn door middel van triggerpoint dry needling is gebaseerd op anatomische en neurofysiologische principes en is geen acupunctuur.

 

 

FOI

 

FOI is de afkorting van ‘Functionele Orthopedie & Integratie’. De FOI is een geheel nieuw manueel-therapeutisch behandelingsconcept. De therapievorm is ontwikkeld uit de praktische en wetenschappelijk ervaringen van meer dan 150.000 behandelingen.

 

De FOI gaat er van uit, dat het gehele lichaam als eenheid functioneert. Als er een probleem in het bewegingsapparaat ontstaat, reageert het lichaam in zijn totaliteit. Het bouwt een systeem van reacties op. De praktische ervaring laat zien dat deze zo genaamde compensatiemechanismen zich over het hele lichaam verdelen, maar altijd volgens een vastgelegd patroon. Daarom zijn deze mechanismen heel makkelijk te herkennen.

 

De ervaring laat ook zien, dat de systematiek van de compensaties, de allerhoogste prioriteit heeft in de aanpak van de problemen, om snel en effectief tot goede en aanhoudende resultaten te komen.

 

De lokale, op het pijngebied gerichte, behandeling is in de FOI absoluut geen thema. De samenhangende systemen worden onderzocht en behandeld.

Voordelen van de FOI


- Snel en effectief onderzoek;

- Samenhang is makkelijk te herkennen en te behandelen;

- De technieken werken daarom zeer snel en effectief;

- De technieken zijn zacht en veilig;

- Er zijn voor deze therapie geen contra-indicaties;

- De behandelingsprognose is eenvoudig op te stellen;

- Goede behandelingsresultaten zijn snel te bereiken.

 

Hoofdpijnspreekuur

 

Veel mensen en kinderen lijden aan hoofdpijn. Er zijn veel verschillende soorten hoofdpijn en bij sommige soorten is er een relatie met de nek. Te denken valt aan spanningshoofdpijn maar ook aan migraine. Doordat gewrichten in de wervelkolom niet optimaal kunnen bewegen of spieren in de nek of de hals gespannen zijn kan hoofdpijn worden veroorzaakt of in stand gehouden.
Bij Mier Fysiotherapie is Reinesta Mier gespecialiseerd in het behandelen van hoofdpijn door middel van manueel therapie en dry needling zowel bij volwassenen als bij kinderen. Kinderen ziet zij in combinatie met kinderfysiotherapeute Jantine Booij.

 

 

 

Manuele Therapie

De manueel therapeut heeft zich gespecialiseerd in het onderzoek en de behandeling van patiënten met klachten aan de wervelkolom en de gewrichten in armen en benen.

 

In het algemeen is manuele therapie geschikt voor klachten die, behalve met pijn, gepaard kunnen gaan met het slechter kunnen bewegen van een gewricht of gewrichten.

 

De manueel therapeut werkt vanwege zijn specifieke kennis en vaardigheden vooral aan klachten aan de wervelkolom en klachten die daarmee samenhangen.

Veel voorkomende klachten die de manueel therapeut behandelt, zijn:

 

- hoofd- en nekpijn, samen met het slecht kunnen bewegen van de wervelkolom;

- nek- en schouderklachten met pijn die uitstraalt tot in de armen;

- klachten hoog in de rug met rib- en borstpijn;

- artrose van de heup;

- lage-rugklachten, eventueel met uitstralende pijn naar de benen;

- bepaalde vormen van duizeligheid, opgewekt door het bewegen van de nek;

- kaakklachten, eventueel gecombineerd met nekklachten.

 

Gewrichten kunnen ook een te grote bewegelijkheid hebben. Dat kan leiden tot instabiliteit en klachten. In dit geval kan de manueel therapeut u met specifieke trainingsadviezen leren uw gewrichten door middel van spieren stabieler te maken.

 

Kinder manueel therapie: een gecombineerd spreekuur van Reinesta Mier (master manueel therapeut) en Jantine Booij (master kinderfysiotherapeut).


Het gecombineerde spreekuur is voor kinderen van 0 tot 18 jaar met klachten op basis van bewegingsfunctiestoornissen in de wervelkolom. De kennis vanuit de manueel therapie op het gebied van de wervelkolom en de kennis vanuit de kinderfysiotherapie op het gebied van motoriek en ontwikkeling worden tijdens onderzoek en behandeling gecombineerd.

Klachten om in te sturen zijn onder andere:

Rugklachten;

Nekklachten;

Hoofdpijn;

Huilproblematiek bij zuigelingen;

Voorkeurshouding bij zuigelingen.

 

Zowel mogelijk in Harkstede als op Terschelling. Voor meer informatie, bel 06 – 21 946 183

 

 

Slaapfysiotherapie (SlaapFysio)

De rol van de nacht en de slaapsituatie bij fysieke klachten kunnen zeer prominent zijn. Maar liefst een derde van de dag ligt u op uw eigen slaapsysteem in verschillende houdingen en maakt u tientallen bewegingen. Inzicht en aanpassing van uw slaapsituatie kan een wezenlijke rol spelen in het voorkomen, verhelpen of verzachten van uw klachten.

 

Uw specifieke slaapsituatie is normaal gesproken moeilijk in kaart te brengen. Dit is namelijk afhankelijk van een aantal factoren die normaal gesproken niet inzichtelijk zijn. Door de samenwerking met het platform SlaapFysio kunnen wij nu uw slaaphoudingen, uw slaapbewegingen en uw slaapklimaat eenvoudig in kaart brengen. Wij doen dit door middel van de SlaapID sensor. Een kleine sensor die u drie nachten lang op uw borst draagt en uw slaapidentiteit inzichtelijk maakt.

 

Vervolgens kunnen er foto’s gemaakt worden van uzelf op uw huidige slaapsysteem in de meest voorkomende, gemeten slaaphoudingen. Tot slot wordt er een analyse gemaakt van uw huidige slaapsysteem. De uitkomsten hiervan geven ons het inzicht om te bepalen of de klachten (mede) voortkomen uit uw slaapsituatie. Om tot een juiste beoordeling te komen kan gebruikt worden gemaakt van de kennis en ervaring van de ervaren adviseurs van Beddenspecialist.nl.

 

Aan de hand de complete analyse wordt bepaald welke behandelingen en oplossingen voor uw klachten mogelijk zijn.

Geriatrie fysiotherapie

Mensen die ouder worden en de beweeglijkheid van hun lichaam zien afnemen, komen doorgaans in aanraking met de fysiotherapeut voor ouderen, de geriatriefysiotherapeut. 

 

De geriatriefysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen, die te maken hebben met complexe gezondheidsproblematiek. 

 

Het gaat daarbij niet alleen om ouderen, maar ook om patiënten die bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte, dementie, de ziekte van Parkinson, of een gebroken heup, verschijnselen vertonen van ouderdom.

 

De geriatrie fysiotherapeut werkt vanuit haar specifieke kennis over de ziektebeelden die bij ouderen voorkomen en haar ervaring met de doelgroep.

 

De patiënten doen vooral oefentherapie, gericht op het herwinnen en omgaan met verlies van mobiliteit en zelfstandigheid. 

 

Tot het werk van de geriatriefysiotherapeut behoort ook het adviseren en begeleiden van gezinsleden, (thuis)zorg en mantelzorgers. Dit kan gaan over onder andere het ziektebeeld, de prognose, de behandeling, transfers, dagelijkse handelingen en hulpmiddelen.

 

Geriatriefysiotherapeuten hebben na de basisopleiding fysiotherapie een post hbo- of masteropleiding geriatriefysiotherapie gevolgd.

 

Voor meer informatie of het maken van een afspraak:

 

Anke Prins, Master Geriatrie Fysiotherapeut, 06-14354739

Kinderfysiotherapie

Wat is kinderfysiotherapie?
Een kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het observeren, onderzoeken en behandelen van kinderen en jongeren tussen de 0-18 jaar oud.
De kinderfysiotherapeut heeft specifieke kennis van de motorische ontwikkeling van kinderen en kan beoordelen of deze ontwikkeling normaal, vertraagd of pathologisch is.
Indien behandeling is geïndiceerd, wordt in overleg met het kind en de ouders een behandelplan opgesteld. Ons streven is om kinderen te begeleiden naar een zo optimaal mogelijk niveau van functioneren.
Voor specifieke voorbeelden van (motorische) problemen die kinderen/jongeren kunnen hebben,
klik hier
Waar werkt de kinderfysiotherapeut?
Jonge kinderen (meestal tot 2 jaar) of kinderen met een ernstige handicap worden in de thuissituatie behandeld. Oudere kinderen komen voor de behandeling naar de praktijk.


Verwijzing en vergoeding
Zowel met, als zonder, verwijzing kunt u terecht bij een van onze geregistreerde kinderfysiotherapeuten. De behandeling wordt geheel vergoed door uw ziektekostenverzekeraar. Dit kunt u nalezen in uw polis of navragen bij uw zorgverzekeraar.
NB: Het wettelijk verplicht eigen risico geldt niet voor kinderen tot 18 jaar.


Contact
Voor meer informatie neem gerust contact op met onze praktijk of bezoek onze website
www.kinderfysiotherapie-praktijk.nl


Wilt u een afspraak maken? Voor de praktijklocatie in Harkstede zijn wij te bereiken via telefoonnummer: 06 28180135  of via
info@kinderfysiotherapie-praktijk.nl

Kinderfysiotherapie Praktijk Fysie op kids
Jantine Booij

 

 

 

 

Psychosomatische fysiotherapie

Psychosomatische fysiotherapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie. Een psychosomatisch fysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van klachten die samenhangen met stress, en klachten als (chronische) pijn en vermoeidheid, of lichamelijke klachten waarbij niet altijd een lichamelijke oorzaak gevonden kan worden. Psychische en sociale factoren kunnen hierbij in meer of mindere mate een rol spelen.


De psychosomatisch fysiotherapeut kijkt samen met de cliënt naar zijn of haar klacht, waarbij deze in een ruim geheel wordt geplaatst. Er is aandacht voor de fysieke component van een klacht, maar ook de sociale en psychische aspecten worden onderzocht. Een mens is in staat om te denken, te voelen en gedrag te vertonen. Dit is altijd in relatie tot de situatie waar iemand zich in bevindt.

 

Samen met de cliënt wordt aan het herstellen van het evenwicht tussen belasting en belastbaarheid en de balans tussen spanning en ontspanning gewerkt. Afhankelijk van de hulpvraag ligt de nadruk in de therapie op begeleidende gesprekken, het aanleren van ontspanningsoefeningen, lichaamsgerichte interventies (massage, oefeningen die het lichaamsbewustzijn vergroten), visualisaties, systemisch werk (familieopstellingen).


Vergoeding

Afhankelijk van de aandoening en/of het aanvullend pakket dat u bij uw zorgverzekeraar heeft afgesloten, krijgt u een aantal zittingen vergoed.

Soms is dit de hele behandelreeks, soms een deel er van. Mocht uw behandeling niet voor vergoeding in aanmerking komen, bijvoorbeeld t.g.v. beperkingen in het door u afgesloten pakket, dan kunt u uitgaan van de volgende prijzen:

 

Screening fysiotherapie = 12,50 euro (duur zitting = 10 minuten)

 

Intake volgend op screening = 32,50 (duur intake = circa 20 minuten)

 

Zitting psychosomatische fysiotherapie = 49,50 euro (duur zitting= 25-30 minuten)

 

Wanneer u een afspraak niet na kunt komen, dient deze 24 uur van te voren worden afgemeld. In geval van ziekte dienen afspraken voor 8.30 op de dag van de afspraak te worden afgemeld. Indien hieraan niet wordt voldaan, wordt de afspraak bij u persoonlijk in rekening gebracht. Deze rekening wordt niet door uw ziektekostenverzekeraar vergoedt.

Contact

Voor meer informatie neem gerust contact op met onze praktijk of bezoek onze website


Wilt u een afspraak maken? Voor de praktijklocatie in Harkstede zijn wij te bereiken via telefoonnummer: 0628542945 of via

www.depraktijkgroningen.wordpress.com

 

Indoor Circuittraining

Naast fysiotherapie is het bij ons mogelijk om vrij te trainen onder begeleiding van een fysiotherapeut of personal trainer. Ook is er de mogelijkheid om te trainen in groepsverband in de vorm van indoor circuittraining. Naast cardio-apparatuur is onze oefenzaal ingericht met een Omnia.

 

De Omnia is een rek met diverse vrije gewichten en kabels waarmee we in de vrije ruimte kunnen trainen. Dit noemen we ‘trainen in een open keten’. De bewegingen die je maakt zijn dynamisch en vergen optimale coördinatie. Ze zijn functioneel en hebben de meeste overeenkomsten met bewegen in het dagelijks leven. Door de veelzijdigheid kun je er zowel met als zonder klachten mee trainen op je eigen niveau.

 

Voor meer specifieke informatie: kijk in onze folders bij downloads of bel de praktijk.

 

 

Bedrijfsfitness

Onze oefenzaal is uitermate geschikt voor het trainen van groepen. Naast individuele training of training op medische indicatie is het mogelijk om met uw bedrijf te trainen in een eigen sportuur. Uw personeel op verschillende tijdstippen te laten trainen is natuurlijk ook mogelijk. Dit geschiedt altijd onder geschoolde begeleiding.

 

Voor meer informatie of het aanvragen van een offerte bel de praktijk.

 

Massage

Sportmassage

 

Sportmassage heeft tot doel het genezen en voorkomen van blessures bij sporters. Door middel van pressie van handen en vingers worden vastzittende spieren weer losgemaakt. Dit bevordert de doorbloeding, waardoor het herstel van de blessure wordt versneld.
Tevens kan door middel van preventieve massages worden voorkomen dat klachten weer terugkeren.

 

Klassieke Ontspanningsmassage

 

Het doel van een klassieke ontspanningsmassage is om spanningen en stress te verminderen. Stress en spanningen manifesteren zich vooral door nek- en schouderklachten. Door massage wordt de doorbloeding gestimuleerd en blokkades opgeheven. Maar ook voor mensen zonder stress is een massage een weldaad voor lichaam en geest.

 

U heeft de mogelijkheid om te kiezen voor een deel massage, of een algehele lichaamsmassage.

 

U kunt op dinsdagavond terecht voor massages. Ook is het mogelijk een massage kado te doen door middel van een kadobon verkrijgbaar aan de balie.

 

Er is keuze tussen 2 massages:
1) Nek, schouder en rugmassage á 25 minuten voor € 22,50
2) Gehele ontspanningsmassage á 50 minuten voor € 37,50

 

Yoga

Hilke Meerman - Yoga050

Yoga en meditatie vond ik vroeger maar zweverig. Door nek- en schouderklachten verwees een fysiotherapeut mij door naar de yogastudio bij mij om de hoek. In plaats van wierook, pluizig haar en gebatikte kleding, trof ik fijne mensen en een goede sfeer! Hier wilde ik meer over weten. Een yogaopleiding in India volgde. Ook behaalde ik mijn diploma tot Mindfulnessdocent bij het Instituut voor Mindfulness in Amsterdam. In februari hoop ik ook de opleiding tot zwangerschapsyogadocent af te ronden.

 

Inmiddels is yoga hip en meditatie wordt steeds meer beoefend. In mijn lessen word je je bewust van je lichaam en je geest. Tijdens verschillende lessen of cursussen ontwikkel je een sterk lichaam, een rustige ademhaling en een ontspannen geest.

 

 

Hatha Yoga

Er zijn vele vormen van yoga. Hatha yoga is de meest brede vorm. Ha en Tha betekent zon en maan. Je zou dit kunnen vertalen naar inspanning en ontspanning. Yoga betekent eenheid. Dus met hatha yoga zijn we op zoek naar de balans tussen inspanning en ontspanning, zodat deze een eenheid vormen. Daarom is ieder Hatha yogales anders. Tijdens de ene les ligt de focus op fysieke inspanning, een andere keer op ontspanning en weer een andere keer op meditatie. Op deze manier leer je yoga volledig te ervaren. De lessen zijn geschikt voor zowel de beginnende en de gevorderde yogi(ni).

 

Praktische informatie:

Meer informatie vind je op www.yoga050.nl/rooster

 

Zwangerschapsyoga

De zwangerschap is een tijd van lichamelijke en emotionele verandering. Niet alleen voor jou, maar ook voor je kindje en je partner. De lessen yoga voor zwangeren staan helemaal in het teken van de negen maanden van de zwangerschap.

 

Je maakt contact met je kind door de liefdevolle aanraking van je handen, en is een voorbereiding op de bevalling - de geboorte van je kind. Tijdens de lessen leer je naast de praktische weetjes vooral vertrouwen te ontwikkelen in het feit dat je kunt wat er van je gevraagd wordt als je gaat bevallen.

 

De lessen omvatten oefeningen die je vertrouwd maken met je ademhaling en die te gebruiken voor ontspanning, concentratie en kracht. Ook wordt tijdens de lessen aandacht besteed aan diverse houdingen om weeën op te vangen, baarhoudingen, perstechnieken, zorg voor het bekken en de bekkenbodem en massages.

Uitgangspunt daarbij is dat je bewust leert naar je lichaam te luisteren, zodat je ook in staat bent om bij de bevalling te voelen wat je lichaam dan van je vraagt. Je partner kan je ondersteunen, en is één keer per maand welkom om de les mee te doen.

 

Praktische informatie:

Meer informatie vind je op www.yoga050.nl/rooster

 

Mindfulness: Minder stress, meer plezier, in een week of vier!

 

Heb je altijd al een keer een mindfulnesscursus willen doen, maar vind je een achtweekse training te veel gevraagd? Dan is dit je kans! In vier weken leer je de basisprincipes van mindfulness. In februari start er weer een cursus.

 

Wat is mindfulness?

Met mindful door het leven gaan, bedoelen we dat we aandacht hebben voor wat er nu gebeurt. Denk maar eens aan die mooie ondergaande zon die je tot in detail bekeken hebt. Je was aanwezig in het moment. Deze kwaliteit kun je uitbreiden naar het dagelijks leven. Op deze manier kom je nadrukkelijker ‘aan het stuur te staan’ van je eigen denkgeest en je emoties. Je gedachten gaan minder met je aan de haal. Het leven wordt makkelijker en voelt rijker.

 

Door je aandacht te trainen, leer je stress en moeilijke situaties hanteren. Gedachten over gisteren, straks of morgen nemen af en je bent meer aanwezig bij wat er nu daadwerkelijk gebeurt. Niet meer leven op de automatische piloot, maar bewust leven en de dingen echt zien, horen, proeven, ruiken en voelen.

 

Mindfulness is er voor iedereen die spanning en stress wil leren hanteren. Leer je talenten benutten, kom terug in je kracht, leren leven met je beperkingen en ervaar je innerlijke rust en balans.

 

Hoe ziet de training eruit?

In een periode van vier weken maak je kennis met Mindfulness. Dit is een manier van leven die vraagt om discipline en commitment. Je oefent iedere dag twintig tot vijfenveertig minuten.

 

• Een keer per week oefenen we samen in een groep.

• Je ontvangt dagelijks een email met uitleg en geleide meditaties.

• Je houdt een dagboek bij, waarin je je vragen en bevindingen bijhoudt. Dit hoeft niet persé een lang verhaal te zijn, een paar zinnetjes mag ook. Hierdoor maak je het leerproces inzichtelijk.

 

Praktische informatie:

Meer informatie vind je op www.yoga050.nl/rooster

 

 

 

Adressen:

Rijpmakanaal 4, 9617 CA Harkstede

Dennenweg 4, 8881 CJ Terschelling West

 

 

Kvk: 52068102

IBAN: NL86ABNA0547254776

BTW: 108999099B01

 

 

Fotografie: Jacoba de Graaf, voor contact mail: jacoba1@hetnet.nl