Welkom bij Mier Fysiotherapie, bellen of appen: 06-21946183 of maak een afspraak via Contactformulier

Fysio- en manueel therapie tijdens COVID-19

In dit protocol beschrijven wij onze werkwijze ten tijde van de Corona-crisis met inachtneming de richtlijnen van het RIVM.

Met het oog op de 1,5 meter afstandsregel behandelen wij zoveel mogelijk op afstand. Dit kan via beeldbellen vanuit uw eigen woning of bij ons in de praktijk met een minimale afstand van 1,5 meter. Een groot aantal interventies kunnen wij op deze manier veilig uitvoeren en hier zullen wij dan ook mee beginnen. U kunt denken aan educatie, advisering, oefentherapie en het aanleren van bijvoorbeeld zelfhulptechnieken. Ook onze anamnese en een deel van ons bewegingsonderzoek zullen we op deze manier uitvoeren.

Wanneer we onvoldoende resultaat behalen met behandeling op afstand, overwegen we een directe ‘hands-on’ interventie. Echter, hiervoor stellen wij een aantal voorwaarden:

1. Er is sprake van irreversibele achteruitgang van functioneren door de klachten en een ‘hands-on’ interventie lijkt de enige oplossing.
2. Naast de fysieke klachten heeft u GEEN klachten die worden gerelateerd aan Corona, te weten: (neus)verkoudheid, hoesten, kuchen of niezen, loopneus, keelpijn, verhoging (>38 graden) of koorts, kortademigheid, hoofdpijn, branderige ogen, moeheid, je ziek voelen en/of diarree.
Ook uw huisgenoten dienen vrij te zijn van bovengenoemde klachten.
3. Wij beperken onze ‘hands-on’ interventies door alleen handelingen te verrichten waarbij u met de rug naar ons toe kunt liggen, zitten of staan.
4. Wij dragen een mondkapje en handschoenen ter bescherming van u en onszelf.
5. Voor op de behandelbank dient u uw eigen badlaken mee te nemen. In verband met de hygiënemaatregelen mogen wij u deze niet meer bieden.

Voor een bezoek aan onze praktijk vragen wij u om een aantal regels in acht te nemen:
1. Heeft u of uw huisgenoot aan Corona gerelateerde klachten, neem dan eerst telefonisch contact met ons op, zodat wij na overleg passende maatregelen kunnen nemen. Eerder bent u niet welkom in onze praktijk.
2. Om veilige afstand in de wachtkamer te kunnen waarborgen, hebben de medewerkers hun roosters aangepast. Wij proberen ervoor te zorgen dat u geen andere mensen dan alleen uw therapeut tegen zult komen. We willen u vragen alleen naar binnen te komen. Is dit niet mogelijk en heeft u hulp nodig, willen wij dat van tevoren weten om dit goed af te kunnen stemmen.
3. Kom niet eerder binnen dan 5 minuten voor het tijdstip van uw afspraak. Dit geeft ons voldoende ruimte om andere patiënten uit te laten en onze ruimtes te desinfecteren.
4. Was u handen bij binnenkomst, nies in uw elleboog en raak zo weinig mogelijk aan.

Samengesteld door: Silvia Berrelkamp van Impuls, Marisca Letmaath van Let’s Move en Reinesta Mier van Mier Fysiotherapie; Versie 1 dd 18/04/2020