Welkom bij Mier Fysiotherapie, bellen of appen: 06-21946183 of maak een afspraak via Contactformulier

Hoofdpijn

Hoofdpijn is een veelvoorkomend probleem waarbij de manueeltherapeut veelal voor verlichting kan zorgen. Binnen de manueel therapie maken we onderscheidt in 3 soorten hoofdpijn. Er zijn nog talloze andere soorten hoofdpijn, maar deze 3 hoofdpijnen zijn met manueel therapie te behandelen. We kennen de migraine, de spierspanningshoofdpijn en de cervicogene hoofdpijn. Veelal treden verschillende hoofdpijnen afwisselend op. Daarom zal de manueel therapeut in het onderzoek proberen een onderscheid te maken in de soort hoofdpijn.

Een migraineaanval kenmerkt zich door het optreden van een aura, een verandering in het gezichtsveld, wat opgevolgd wordt door een heftige bonzende hoofdpijn aan één zijde van het hoofd. Overgevoeligheid van licht, smaak of geluid en misselijkheid zijn vaak bijkomende verschijnselen. Een aanval kan enkele uren tot dagen duren. Tijdens een aanval voelen de meeste mensen zich echt ziek en kunnen ze vrijwel geen dagelijkse activiteiten uitvoeren.

Bij spierspanningshoofdpijn treedt de hoofdpijn op als een drukkend gevoel aan beide zijden van het hoofd. De hoofdpijn is minder heftig als bij de migraine en neemt niet toe bij lichamelijke inspanning. Het wordt meer omschreven als een hinderlijke hoofdpijn waarbij men, eventueel met pijnstilling of wat ontspanning, nog wel dagelijkse activiteiten kunnen uitvoeren.

Cervicogene hoofdpijn kent een duidelijke mechanische relatie met de nek. Het is een hoofdpijn van matige intensiteit aan één zijde van het hoofd en duidelijk te provoceren vanuit de nek. Bij het ontstaan is vaak een trauma in de zin van een val of een klap vooraf gegaan. Naast een beperkte beweeglijkheid van de nek is er vaak ook sprake van pijn aan een schouder of arm.

Aan de hand van een vraaggesprek wordt eerst een onderscheidt gemaakt in de soort hoofdpijn. Vervolgens volgt een onderzoek naar de beweeglijkheid van de nek, de spierkracht van de nekspieren, de aanwezigheid van pijnpunten in de nekspieren en de lichaamshouding. Zowel de bovenste nekwervels als triggerpoints in de nekspieren, bijvoorbeeld in de m. sternocleidomastoïdeus en de m. trapezius, kunnen hoofdpijn geven. De manueel therapeut brengt dit in kaart en zal dit vervolgens ook behandelen.

Behandelmethoden die wij onder andere kunnen toepassen zijn:

Wij behandelen zowel volwassenen als kinderen. De behandeling van jonge kinderen vind plaats in samenwerking met de kinderfysiotherapeut.