Welkom bij Mier Fysiotherapie, bellen of appen: 06-21946183 of maak een afspraak via Contactformulier

Kinderfysiotherapie

Fysiotherapie, manuele therapie, dry needling, Harkstede, Groningen, Terschelling, kinderfysiotherapie, sportfysiotherapie, EMS-training, NEMS-training, pilates, yoga, reducept, pijn, nekpijn, rugpijn, chronische pijn, revalidatie, corona-proof, massage, fitness

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het observeren, onderzoeken en behandelen van kinderen en jongeren tussen de 0-18 jaar oud.

De kinderfysiotherapeut heeft specifieke kennis van de motorische ontwikkeling van kinderen en kan beoordelen of deze ontwikkeling normaal, vertraagd of pathologisch is. De kinderfysiotherapeut heeft na de opleiding fysiotherapie een 3-jarige vervolgopleiding kinderfysiotherapie gevolgd.

Jonge kinderen (meestal tot 2 jaar) of kinderen met een ernstige handicap worden in de thuissituatie behandeld. Oudere kinderen komen voor de behandeling naar de praktijk.

De kinderfysiotherapeut ziet onder andere kinderen met:

Baby/peuter:
– Motorische ontwikkelingsachterstand
– Asymmetrische zuigeling, voorkeurshouding
– Vroegbehandeling pre- of dysmatuur geboren kinderen
– Huilbaby
– Plexus brachialis leasie
– Aangeboren afwijkingen
– Neurologische aandoeningen zoals spina bifida, cerebrale parese
– Down syndroom
– Billenschuiver / tenenloper

Kinderen van 4-18 jaar:
– Motorische ontwikkelingsachterstand (zowel grove en/of fijne motoriek)
– DCD (Developmental Coordination Disorder)
– Neurologische beschadiging (hersenletsel)  en aandoeningen (bv. spina bifida of cerebrale parese)
– Ademhalingsproblematiek; zoals astma, cystic fibrosis, hyperventilatie
– Houdingsproblemen
– Kyfose / Scoliose
– Orthopedische afwijkingen
– Sportblessures
– ADHD en pervasieve ontwikkelingsstoornis
Schrijfproblemen
Afwijkend looppatroon
Conditionele problemen
Kinderen met overgewicht
Jeugdreuma
Mentale retardatie
– H
ypermobilteit

Verwijzing en vergoeding
Zowel met, als zonder, verwijzing kunt u terecht bij een van onze geregistreerde kinderfysiotherapeuten. De behandeling wordt geheel vergoed door uw ziektekostenverzekeraar. Dit kunt u nalezen in uw polis of navragen bij uw zorgverzekeraar.
NB: Het wettelijk verplicht eigen risico geldt niet voor kinderen tot 18 jaar.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met kinderfysiotherapiepraktijk Fysie op Kids:

www.kinderfysiotherapie-praktijk.nl

info@kinderfysiotherapie-praktijk.nl

06 28180135